Prvi hrvatski kongres poremećaja pokreta

PlakatHrvatska udruga bolesnika s poremećajima pokreta u suradnji s Europskim udruženjem za Parkinsonovu bolest

organizira 3. listopada 2008. Prvi Hrvatski kongres poremećaja pokreta te 4-6 listopada 2008. 7. Europsku konferenciju oboljelih od Parkinsonove bolesti

Jezik kongresa: hrvatski i engleski

Registracija:

Kotizacije za 1.Hrvatski kongres: 450 kn

Uplatiti na žiro račun:

Zagrebačka 2360000 – 1101572635 ili na dan kongresa 3.10.08. 500 kn

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu simpozija (bodovi HLK) tiskani sažeci, domjenak

Rezervacija smještaja: www.regenthotels.cc, tel 01 4566 037

Sve obavijesti, informacije, prijava sudjelovanja i prijava sažetaka (do 200 riječi – hrvatski – na dolje navedenu e-mail adresu do 10.09.2008.):

KBC Zagreb, Neurološka klinika Kišpatićeva 12
10 000 Zagreb

Tel: +385 1 2388 345

EPDA: www:epda.eu.com

Preuzimanja: