Dubrovnik academy new flyer

Learn more

To find out more about Dubrovnik Academy of Neurology click the button bellow!

Learn more
distonija

ŠTO JE DISTONIJA?

Distonija je treći po učestalosti poremećaj pokreta. Obilježena je kontrakcijama antagonističkih mišićnih skupina što u konačnici uzrokuje abnormalan položaj zahvaćenog dijela tijela.

parkinsonova

ŠTO JE PARKINSONOVA BOLEST?

Parkinsonova bolest je progresivna neurodegenerativna bolest u kojoj bolesnici postupno razvijiaju  poremećaje pokreta:  drtavica – tremor, usporenost, zakočenost… Bolest je uzrokovana nedostatkom dopamina koji služi kao kemijski prenosilac u djelovima mozga koji kontroliraju pokrete, a poznati su pod imenom bazalni gangliji.

wilsonova

ŠTO JE WILSONOVA BOLEST?

Wilsonova je bolest genetski poremećaj koji dovodi do prekomjernog nakupljanja bakra u organizmu. Prekomjerno nagomilani bakar oštećuje jetru i mozak, posebice bazalne ganglije što u bolesnika može izazvati sve oblike poremećaja pokreta.

Javite nam se

Imate li prijedloga kako možemo pomoći, javite nam se!

Javite nam se