O nama

Osnovne informacija o našoj udruzi

HUBPP je hrvatska udruga bolesnika za Parkinsonovu bolest i druge poremećaje pokreta, kao što su distonija, tremor, tikovi, korea…

Udruga je osnovana 2002. godine.

HUBPP se zalaže za očuvanje zdravlja bolesnika s poremećajima pokreta i promicanje društvene svijesti o ovim bolestima. Zbog navedenog posebna briga posvećuje se edukaciji medicinskog osoblja u cilju ranog otkrivanja i liječenja bolesnika. U suradnji s međunarodnim stručnjacima i organizacijama udruga organizira znanstvene i stručne skupove.

Specifične aktivnosti namijenjene su bolesnicima i njihovim obiteljima te uključuju predavanja, savjetovališta i popularna druženja poput ,Jagode za parkinsoničare’, ‘Plesom do zdravlja’, ‘Druženje s predsjednikom’.

U cilju navedenog udruga je član međunarodnih organizacija EPDA, Dystonia Europe…

HUBPP logo