Prvi hrvatski kongres poremećaja pokreta

Hrvatska udruga bolesnika s poremećajima pokreta u suradnji s Europskim udruženjem za Parkinsonovu bolest organizira 3. listopada 2008. Prvi Hrvatski kongres poremećaja pokreta te 4-6 listopada 2008. 7. Europsku konferenciju oboljelih od Parkinsonove bolesti Jezik...
Stranica 1 od 11